WhatsApp Image 2021-04-02 at 18.59.20

هنگامی که شما از خدمات #سفر استفاده می کنید، ما خود را متعهد می دانیم که از اطلاعات شخصی شما و خانواده تان حفاظت کنیم. به منظور ارائه خدمات به شما، گاهی لازم است اطلاعاتی را از شما کسب کنیم. هنگامی که شما چنین اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می دهید، ما به لحاظ قانونی متعهد هستیم که از اطلاعات شما طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران در مورد حفاظت از اطلاعات شخصی استفاده کنیم، از جمله قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388.
سایت شامل لینک هایی به سایت های دیگر است که در مالکیت نهادهای ثالث قرار دارند. #سفر مسئول محتوای سایت های دیگر نیست و استفاده از آن سایت ها با مسئولیت خود شماست.

وقتی که برای دریافت خدمات مانند پیشنهاد سفر ها و مکان های گردشگری، خبرنامه ها، شرکت در سفر ها و … در سایت ثبت نام می کنید، ممکن است اطلاعات شخصی از شما بخواهیم. این اطلاعات می تواند شامل نام، نشانی ایمیل، نشانی پستی، شماره تلفن ثابت یا همراه و یا تاریخ تولد باشد. وقتی که اطلاعات خود را وارد می کنید، به #سفر و ارائه دهندگان خدمات آن، امکان می دهید که سرویس مورد نظر را به شما عرضه کنند. ما از نشانی اینترنتی شما برای تعیین اینکه دسترسی به سایت از داخل یا خارج از ایران صورت می گیرد  استفاده می کنیم.

#سفر به چندین دلیل از اطلاعات شخصی شما استفاده می کند، از جمله برای مقاصد اداری به منظور ارائه خدمات. در همین راستا،  ممکن است در زمینه خدماتی که شما درخواست کرده اید، با شما تماس بگیریم. ما اطلاعات شما را محرمانه نگه می داریم، به جز در مواردی که آشکار کردن آن طبق قانون لازم یا مجاز باشد.
اگر شما محتوایی را برای سایت #سفر ارسال کنید که توهین آمیز،نامناسب یا اعتراض برانگیز باشد و یا اینکه اقدامات اخلالگرانه در سایت  انجام دهید، ممکن است  از اطلاعات فردی شما برای توقف چنین اقداماتی استفاده کنیم.

ما اطلاعات مربوط به شما را تا زمانی که برای ارائه سرویس مورد نظر لازم باشد، در سیستم خود نگه می داریم. هنگامی که شما مطلب، عکس، فیلم یا هر گونه محتوای دیگری را برای سایت  ارسال می کنید، تا زمانی که منطقا بدان نیاز باشد، آن را نگه خواهیم داشت.